petergillgren

Samlade dikter och citat

Men kom ihåg: Att stå på ett ben som den svartaste stork
är poetiskt i pelargångar, misstänkt på förortstorg.

/Håkan Sandell

Kvinnan föder grensle över graven,
dagen glänser till ett ögonblick
sedan är allt natt igen

/Samuel Beckett

Om jag skriver nu
är det inte för att döva smärtan.
Jag träder in, i spåret mot solen -
brant mot natten stupar stjärnornas
svala skugga.

Min position är utan dörrar.
Det som pressar mig bakåt är inte 
skräck. Det som presssar mig framåt
är inte du.

Detta är viktigt.

/Helena Eriksson

Jag avundas dom
som inte tänker
livet är kort
när blixten slår ner

/Basho

Jag hoppas intet, jag räds intet, jag är fri.

/Kazantzakis

Vi föds och vi dör, och dessemellan ger vi mening åt det här meningslösa livet genom våra ansträngningar.....Jag anser fullt och fast att den mest spännande människan är den som kan leva fullständigt utan tro, och med en fullständigt hängivenhet åt intigheten.

/Samuel Becket

 

För att en människa ska vara helt och fullt moralisk måste hon vara lite enfaldig. För att en människa ska vara helt och fullt intellektuell måste hon vara omoralisk.

-

Den konflikt som bränner själen: konflikten mellan den känslomässiga nödvändigheten att tro och den intellektuella omöjligheten att tro.

-

Att förstå är att förenkla. 

/Fernando Pessoa

Att älska är att ge det man inte har till någon som inte existerar.

/Jaques Lacan

So close your eyes son, and this won’t not hurt a bit

/Tom Waits

Det finns ett slags människor, som tycks vara födda till att överallt genomskåda det tröstlöst illusoriska och bedrägliga i alla männskliga fröjder och strävanden. Deras blick går skarp som ett svärd igenom livets bländverk

/Vilhelm Ekelund om Giacomo Leopardi

I have hung ropes from church-steeple to church-steeple garlands from window to window
chains of gold from star to star, and I dance.                      

/Rimbaud

Kommer framtidens ungdom att odla jorden?
Vi är inte förenade i längtan efter döda planeter.
Vi är förenade i längtan efter händernas insida.

/Agnar Mykle

The opposite of a correct statement is a false statement. But the oppositeof a profound truth may well be another profound truth.

/Niels Bohr

Denna kväll
tar havet tillbaka
vad det en gång förlorat
- trålarna återvänder
innan skymmningen
fiskarna talar sinsemellan
om vidundren de såg

Barnen i säng, spretiga
och sönderlekta gömställen, gälla
och ännu kroppsvarma slagsmål
släpar kvar

I varje mitt ord
sorlar åldrandet

/Ragnar Strömberg

Vem är då starkare än döden?
Jag, uppenbarligen
Passera, Kråka.

/Ted Huges

Cast a cold eye
On life, on death
Horseman, pass by

/Yates

Tell me when you were the most happy
Now
Tell me when you were the most sad
Now

/The English Patient, Michael Ondaatje

Jag vill inte tvätta mig med den där tvålen.
Jag vill inte borsta mig med den där tandkrämen.
Jag vill inte ligga i den där bäddsoffan.
Jag känner inget behov av det där toilettpappret.
Jag är inte intresserad av den där försäkringen.
Jag tänker inte övergå till ett annat cigarrettmärke.
Jag har ingen lust att se den där filmen.
Jag vägrar stiga av vid Skärholmen.

Sardinen vill att burken öppnas emot havet.

/Werner Aspenström

Fort, olyckan har ändrat riktning
susande mot oss och vek av
lämnade vägen plötsligt fri
himlen är plötsligt dubbelt blå
dubbel fågelsång hörs från träden
fort, sekunden är snart förbi
snart är allt som det var då.

/Solveig von Schoultz

Almanackan fullskriven, framtid okänd.
Kabeln nynnar folkvisan utan hemland.
Snöfall i det blystilla havet. Skuggor
brottas på kajen.

Mitt i livet händer att döden kommer
och tar mått på människan. Det besöket
glöms och livet fortsätter.
Men kostymen sys i det tysta.

-

Två sanningar närmar sig varann
En kommer inifrån,
en kommer utifrån
och där de möts har man en chans att se sig själv.

/Tomas Tranströmer

Vad jag ännu vet
att jag vill
är dig,
äpplenas sinnebilder,
det rökta teet, bädden
på det intensiva golvet

/Lars Norén

Vacker är den som reser sig
som vågar tro
Som törs ett ja i alla nej
som vågar bygga bro
över hav av bitterhet
över ödsligt nattkvarter
Vacker är den som är sårbar
vacker är den som ser

/Ulf Lundell

Dock: detta att leva
vad är det mer än treva
sig fram i ett sparsamt
och hemligt ljus,
att famla så varsamt

mot dagen i öster,
att tyda dessa röster
till vad de innebär,
att bli den man är!

Allt annat är rus!

Och de som bländar ska bländas
och de ska bedras som bedrager
och de som hålls och jagar
dagen glittrande slända
ska finna natten lång
i landet ”Det var en gång...”

Köp den blindes sång!

/Gunnar Ekeföf

Aldrig kan själens
längtan stillas,
icke jordens riken,
brusande städer
och havens glans
förmå att lindra
dess eviga oro.
O, vem spelar
dessa toner,
denna svidande musik
på mitt hjärtas
strängar, spända
alltid, alltid
alltför hårt?

/Vilhelm Ekelund

Något som alltid lockat mig med resandet är friheten
att kunna lämna människor, att efter en stunds samspråk
resa mig upp och gå. Det är något både sorgligt och förföriskt över detta: att röra mig som en främling bland främlingar.

Och samtidigt finna en önskan att vägen skall sluta, att
resan skall upphöra. Bara jag kommer över den där höjden, bortom berget, eller bakom den där kröken finns kanske den sista byn, eller nästa krök, eller nästa.... Att äntligen komma fram, längst bort, till den sista ön.

/Kristian Petri

Den som verkligen lägger sig vinn om att slå dövörat till ska mot sin vilja minnas detta. Sorgegondolen är en förbön. Den gör oss uppmärksamma på det osäkra i vårt uppdrag.

Låt oss försöka genomföra oss själva. Dödsriket är långgrunt. Vi vandrar ut i det mitt i arbetsdagen.

/Kristina Lugn

Och hjärtat dör inte när man tycker det borde göra det.

/Czeslaw Miloz

Jag har lärt mig avskedets konst
i oflätad nattlig klagolåt.
Oxarna idisslar och väntan varar.
Det är nattvaktens sista timme
och jag vördar tuppens ritual.
När vägfararen axlade sin tunga sorg
begråtna ögon såg mot fjärran.

/Osip Mendelstam

Nej min älskade, säg mig icke
att natten faller snart
jag hatar ändå så bittert
den bleka strimman av dag

/Kinesiskt citat från 1000-talet

Ändå ser jag den däruppe: den ljudlösa sateliten, rymdögat med blick ken oavlåtligt fästad vid detta klot.
Däruppe? Därute? Nej, härinne i hjärnans rymd.
Det finns ingen gud. Men det finns de gudar vi skapar av våra behov. Det finns ingen liv efter detta.
Det finns de liv vår inbillning kan förse oss med. Fickor i tiden. Ögonblick som brinner. Ögonblick som stilla fladdrar. Veteaxets ögonblick. Det finns ingen tingens enhet, annat än den enhet vårt hjärta längtar efter. Det finns inte annat än ur biologisk synpunkt - någon mening med våra liv.
Men är det så illa? Duger det inte ganska bra?

/Göran Tunström

Trots det lever jag utan förtvivlan. Det hör till mänsklighetens liksom till den enskildes villkor att leva vis katastrofens rand. Vägen fram till döden ter sig lika lång,var man än befinner sig i livet. Så är det också med mänsklighetens tillvaro.

Jag uppfattar den vemodsfyllda blick varmed unga människor ser på mig. Jag känner igen den. De vet inte att jag betraktar dem på samma sätt och mäter deras återstående liv i samma förgängelsekänslas tecken. Alla hör vi samman.

/Olof Lagerkrans

Du är framtidens stora morgonrodnad
som lyser över evighetens slättlandskap
Du är tuppens rop efter tidens natt,
daggen, morgonsången och flickan,
den främmande mannen, modern och döden.

/Rainer Maria Rilke

Livet är odödligt. Individer är dödliga. En svamp har en mycket kort livslängd.
Ofta när jag går i skogarna tänker jag att efter alla dessa år borde jag ledsnat på svampar. Men hittar jag bara en svamp i gott skick är jag fast igen.

Vilket lyckligt sammanträffande: Vi lever båda!

/John Cage

Det finna bara ett sätt att rädda sig: genom att offra sitt rykte.

/Francis Picabia

Och innan morgonstjärnans eld förseglar våra läppar
låt nattens amnesti bli din för evigt.

/Gunnar Ekelöf

Because we don’t know when we will dye
we get to think of life as an inexhaustible well
yet everything only happens a certain number of times
and a very small number really.
How many more times will you remember a certain
afternoon of your childhood ?
Some afternoon that is so deeply a part of your
being that you can’t even conceive of your life without it.
Four or five times more. Maybe not even that.
How many more times will you watch the full moon rice?
Maybe twenty.
And yet it seems all so limitless.

/Paul Bowles

I am reading the chronicles of a distant past
I am watching the screen of the vast worlds unfold
I say ‘yes’ to the universe: if this not be happiness,
Where then can happiness be?

/T’ao Huan-Ming

Jag är en man i mina bästa
år. Det har jag alltid varit. I
oktober fyller jag 47 år. Jag
kan höra syrsorna. Jag är en
Känslig människa. Jag lycka-
des aldrig ta körkort.

/Lars Gyllensten

Jag tänker på mig som far
Jag tänker på mig som barn:
En jätteglad lite pojke
skuttade var han än skulle,
det är den sorgligate bild jag vet.

/Daniel Boyacioglu